Kvalitetssäkrat arbete

Vi levererar alltid ett korrekt resultat

BST Teknik Öst arbetar med interna kvalitetssystem, kollissionskontroll, processer, checklister och uppföljning. Tack vare detta kan vi garantera korrekta leveranser.

BST Teknik Öst AB, certifierat av SBSC

Behöriga ingenjörer av Svensk Brand-
och Säkerhetscertifiering AB (SBSC)


Våran behöriga ingenjör är Peter Eriksson
Klicka för att se certifikat (Peter Eriksson)

Kvalitetsansvar

Alla handlingar som levereras av BST Teknik Öst AB interngranskas av utomstående person till projektet samt kollisionskontrollerar alltid mot andra installationer. Detta dokumenteras och lagras för framtida projekt.

Miljöansvar

Vi ser till att de handlingar som produceras av oss har hög nivå gällande möjligheterna till ett bra materialval med miljöhänsyn. Flexibelt materialval möjliggör för samtliga externa byggvarubedömningar.